ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

0
479

                         วันนี้ ( 8 พฤษภาคม 2560 ) เวลา 09.00 น ห้องดอกคูน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมทางไกลกับกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้วประเทศ สำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน จะดำเนินการในส่วนภูมิภาคในจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในจังหวัดและอำเภอเมือง ขณะที่การบริการและอำนวยความสะดวกในงานพระราชพิธีฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมหน่วยแพทย์พยาบาลไว้บริการตามสถานที่ต่าง พร้อมจัดอาหารและน้ำดื่ม รถสุขา เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนผู้ไปร่วมพิธีให้ได้รับความสะดวกอย่างทั่วถึง

                         ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มท.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค มท.แจ้งให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมโดยพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม อาทิ วัดประจำจังหวัด/อำเภอ หรือสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอ เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ จังหวัด/อำเภอละ 1 แห่ง (ยกเว้นอำเภอเมืองให้จัดร่วมกับจังหวัด) โดยจะต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีขอนแก่น อ.เมืองใช้วัดพระธาตุหนองแวงส่วนต่างอำเภอจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้ง 26 อำเภอ

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น