ขอนแก่นเตรียมแผนประชาสัมพันธ์คัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

0
324

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๑ ที่ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น น.ส จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดขอนแก่น

ที่ประชุมที่พิจารณาแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในประเด็น การเชิญชวนให้เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และคุณูปการต่อการศึกษา ผู้เสนอชื่อครูต้องมีคุณสัมบัติ ดังต่อไปนี้ 1) ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ 25 ปี ขึ้นไป 2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน + องค์กรที่มีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้

เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โทร. 097-3103993

โดยแผนประชาสัมพันธ์จะครอบคลุมทั้ง ON AIR ON LINE และ ON GROUND รวมทั้งการใช้สื่อศิลปินพื้นบ้านและพระนักเทศน์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจทุกกลุ่มเป้าหมาย

ใส่ความเห็น