จังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

0
233

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการเร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดประจำปี 2560 ซึ่งมีสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินและได้รับใบประกาศเกียรติคุณทั้งสิ้น 16 แห่ง จัดที่ ห้องประชุมบริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ประกอบการจากสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน 37 แห่ง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ตามมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลดการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง และลดผลกระทบความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงานโดยมีเป้าหมายอุบัติเหตุเป็น ศูนย์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เปิดโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งทางบริษัทโตโยต้า อมตะได้จัดโครงการเพื่อดุแลพนักงานไม่ให้มีภาระซึ่งทำการตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กขึ้นมาเพื่อให้พนักงานที่มีลูกสามารถทำงานได้และมีเวลาให้ลูกได้กินนมแม่ด้วยเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น