กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น ประชุมติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น

0
644

                         พ.อ.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง.ผอ.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ประชุมติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่นในวันที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น การติดตามเสนอข่าว ของสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ล หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น มีการนำเสนอข่าวที่ไม่มีความเข้าใจเนื้อข่าวที่แท้จริง เพื่อสร้างความปรองดอง ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ง่าย ชัดเจนถูกต้องไม่ต้องตีความ เสนอข่าวเชิงบวก ลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆในจังหวัด ในการติดตามเสนอเสนอของสถานีวิทยุชุมชน มีการนำเสนอข่าวที่ไม่มีความเข้าใจเนื้อข่าวที่แท้จริง ไม่ครบถ้วน สวท.ขอนแก่นร่วมมือกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น วิทยุชุมชนและ อป.มช. สร้างเครือข่ายให้เป็นมิตรกับประชาชนด้วยการฝากประเด็นไปกับสื่อบุคคลให้เข้าถึงประชาชน ให้ประสานงานกับหน่วยทหารในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ร่วมมือกับหน่วยทหารเป็นหลัก และ รอง ผอ.รมน.จังหวัด

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น