ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 14 มีนาคม 2561

0
434

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 14 มีนาคม 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่
09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ “คนขอนแก่นไตแข็งแรง ต.ดอนช้าง” โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม ม.2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น
13.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดวิทยาลัยไทยไมส์เตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
13.00 น. สปข.1 ประชุมผู้บริหาร สปข.1 และประชุมอนุกรรมการสวัสดิการสาขา สปข.1 ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุม สปข.1 ถ.นิกรสำราญ
13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุม กรอ. จังหวัดขอนแก่น ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
13.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุม คกก. คัดเลือกเยาวชนต้นแบบด่านดนตรีไทย ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัด
16.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีม VIP ขก. กับทีม กฟผ. สนามกีฬาเขื่อนอุบลรัตน์
17.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิด “งานกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2561” ลานประชารัฐ อ.บ้านไผ่
18.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานเปิดงาน 10 ประติมากรรมวัดเสาเดี่ยว วัดเสาเดี่ยว บึงแก่นนคร
19.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดงานครบรอบ 52 ปี พิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ ลานอเนกประสงค์เขื่อนอุบลรัตน์

ใส่ความเห็น