รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 34 ผลดำเนินการ เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขอนแก่น

0
402

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 34 ผลดำเนินการ เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขอนแก่น
พิธีกร นางสาวยุราพร พวงแก้ว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมรายการ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น
ประเด็นรายการ ผลดำเนินการ เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืนขอนแก่นะแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การแก้ปัญหาของประชาชนโดยคำนึงถึงประเทศชาติ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม คนไทยไม่ทิ้งกัน ระดับตำบล 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน 186 ชุมชน การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การรายงานความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมจัดประชุม เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร สะสม 21กพ.-10 มีค 2561 ผลการจัดเวทีรวม 1,784 หมู่บ้าน/ชุมชน 215,211 คน คิด้ป็น 70.88 % ต้องครบ 100 % ;yomuj 20 ,uok8, 2560
คณะทำงานตรวจสอบ และประเมินตาม แบ่งเป็น 5 โชน อ.เมือง ชุมแพ พระยืน พล น้ำพอง -การติดตามความก้าวหน้า โครงการในส่วนเวทีประชาคม เน้น BIGDATA การจัดเวทีเป็นไปตามข้อสังเกตุของส่วนกลาง มีปัญหาหรือไม่ อุปสรรคในการจัดเวทีหรือดำเนินการทีมตำบล ข้อเสนอแนะ ประเด็นจัดเวที ถูกกลุ่มเป้าหมายปัญหาความต้องการหรือไม่

หมายเหตุ รายการนำเสนอทุกเรื่องราวข่าวสารของจังหวัดขอนแก่นทุกคำถามมีคำตอบ ผ่านรายกา PR.KHONKAEN สามารถสอบถามแบบสดๆและตอบคำถามสดๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ ตรงประเด็น ทุกวันพุธ เวลา 09.00-09.30 น ทาง FACEBOOK เสิร์ชคำว่า PR.KHONKAEN กดLive กดแชร์ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หลังรายการจบแต่ละสัปดาห์

ใส่ความเห็น