ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นรับเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ที่ อำเภอภูเวียง

0
557

                         นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นรับเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ที่ อำเภอภูเวียงเพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก่ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในทุกๆด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปลุกพลังสร้างจิตสำนึกถึงความจงรักพักดี เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เดือนพฤษภาคม ไปที่ ณ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวทางจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงของจังหวัดขอนแก่น สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากส่วนงานราชการสร้างรอยยิ้ม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการของประชาชน

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น