รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 64 ขอนแก่น คัดเลือกชื่อ”แคน แก่นคูน” เป็นชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัด

0
439

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 64 ขอนแก่น คัดเลือกชื่อ”แคน แก่นคูน” เป็นชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัด
👱‍♀️ พิธีกร  นางสาวกานต์ชนก อาจศรี
👱‍♀️ ผู้ร่วมรายการ  นางพรพิมล  คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ประเด็นรายการ ขอนแก่น คัดเลือกชื่อ”แคน แก่นคูน” เป็นชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัด

🌺🌺 นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตั้งชื่อลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศจังหวัดเชิญชวนผู้สนใจส่งลายชื่อผ้าไหมเข้าประกวด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความงดงาม มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาของชาวขอนแก่น เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยให้เสนอชื่อก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2561คณะกรรมการได้พิจารณา จากรายชื่อ 134 ชื่อที่มีผู้เสนอเข้าประกวด ปรากฏว่า ชื่อที่ได้รับการคัดเลือกคือ ลาย แคนแก่นคูน (KAN KAEN KOON) มีผู้เสนอชื่อ 2 ราย รับเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 2 รายๆ ละ 5,000 บาทองค์ประกอบลายผ้า ๗ ลาย

๑) ลายแคน หมายถึง สัญลักษณ์แทนความเจริญและสนุกสนาน เมืองแห่งหมอแคน ความสุขของชาวขอนแก่น

๒) ดอกคูน หมายถึง สัญลักษณ์ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น

๓) พานบายศรี หมายถึง ความมีมิตรภาพ ประเพณีการผูกเสี่ยว และการยินดีต้อนรับผู้มาเยือนของประชาชนชาวขอนแก่น

๔) ลายขอ หมายถึง เป็นสัญลักษณ์แทนความอยู่ดีกินดี ความอุดมสมบูรณ์ ของประชาชนชาวขอนแก่น

๕) ลายโคม หมายถึง การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาวขอนแก่น

๖) ลายกง หมายถึง อาณาเขต บริเวณที่ได้รับการอารักขาให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดไป

๗) บักจับหรือหมากจับ หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชาวขอนแก่น

✴ หมายเหตุ : รายการนำเสนอทุกเรื่องราวข่าวสารของจังหวัดขอนแก่นทุกคำถามมีคำตอบ ผ่านรายการ PR.KHONKAEN สามารถสอบถามแบบสดๆและตอบคำถามสดๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ ตรงประเด็น ทุกวันพุธ เวลา 09.00-09.30 น ทาง FACEBOOK เสิร์ชคำว่า PR.KHONKAEN กดLive กดแชร์ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หลังรายการจบแต่ละสัปดาห์

ใส่ความเห็น