พยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2561

0
282

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

———————————————————————————————-
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
———————————————————————————————-

พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลักษณะอากาศทั่วไปอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้

ลักษณะอากาศทั่วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น

จังหวัด พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้ คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ) พยากรณ์ฝน

(ร้อยละ)

สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 20 0
เลย มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภู อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6-16 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 17 0
อุดรธานี มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 19 0
หนองคาย และบึงกาฬ มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 19 0
กาฬสินธุ์ มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 20 0
สกลนคร มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 18 0
นครพนม มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 17 0
ชัยภูมิ มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 23 0
หนองบัวลำภู มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 19 0
มหาสารคาม มีเมฆบางส่วนกับมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

35 21 0

นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

ใส่ความเห็น