รายการ PR.KHONKAEN EP 61 จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House)

0
436

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 61 จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House) ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตและการทำการเกษตรแปลงใหญ่
พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี
ผู้ร่วมรายการ ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ประเด็นรายการ จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House) ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตและการทำการเกษตรแปลงใหญ่

    รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดโนนเขวาโมเดล ต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ บ.โนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ เทสโก้โลตัส ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต กระทรวงฯ ได้เน้นย้ำเป็นรูปธรรม โดยมีการนำแนวทางการดำเนินงานในรูป แบบของประชารัฐ มาใช้ในทุกพื้นที่ ซึ่งที่ บ.โนนเขวา หรือที่เราเรียกว่า โนนเขวาโมเดล เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการและภาคธุรกิจเอกชนที่ ชัดเจนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพราะมีการจับคู่ภาคการผลิตของเกษตรกรที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด

โดยมีเทสโก้โลตัส มาทำการรับซื้อผล ผลิตของเกษตรกรโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรสัปดาห์ละ 11.6 ตัน “มีการรับซื้อผักจากเกาตรกรใน 9 ชนิดผัก กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 110 ราย มีพื้นที่สำหรับการปลูกผักทั้งหมด 450 ไร่ โดยผักที่ทำการปลูกนั้นมาตรฐาน GAP โรงคัดแยกผ่านการส่งจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้โลตัส ทั้ง 98 สาขา ทั่วทั้งภาคอีสานอีกด้วย” เพื่อให้เกษตรกรของไทยนั้นมีความมั่นคง มั่งคั่ง แอละยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

หมายเหตุ : รายการนำเสนอทุกเรื่องราวข่าวสารของจังหวัดขอนแก่นทุกคำถามมีคำตอบ ผ่านรายการ PR.KHONKAEN สามารถสอบถามแบบสดๆและตอบคำถามสดๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ ตรงประเด็น ทุกวันพุธ เวลา 09.00-09.30 น ทาง FACEBOOK เสิร์ชคำว่า PR.KHONKAEN กดLive กดแชร์ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หลังรายการจบแต่ละสัปดาห์

ใส่ความเห็น