ปลัดจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ อำเภอซำสูง ผลักดันให้เกษตรกรชาวขอนแก่นก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0

0
787

                         ณ แปลงเกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านสว่างซำโอง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอแก่น นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นร่วม เปิดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านสว่างซำโอง อำเภอซำสูง ชมการสาธิตการใช้เทคโนโลยี สำหรับภาคเกษตรกรรม for Smart Farm สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลขอนแก่น โดยมีการสาธิตการนำเทคโนโลยีโดรน UAV และหุ่นยนต์พ่นยาเพื่อการทำเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการทำงาน ร่วมขับเคลื่อนการเป็น Smart City กับทุกภาคส่วน สู่ความสำเร็จในการเป็นเมืองอัจฉริยะและเพื่อเป็นการย้ำให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเกษตรกรสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเหลือในการประกอบการเกษตร

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น