งาน OTOP CITY IN KHONKEAN วิถีไทย วิถีโอทอป วิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดตลาดให้สินค้าโอทอป และพัฒนางานฝีมือตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

0
767

 งาน OTOP CITY IN KHONKEAN วิถีไทย วิถีโอทอป วิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดตลาดให้สินค้าโอทอป และพัฒนางานฝีมือตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล นายธีระเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น