รายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

0
237

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน”
ทุกวันพุธ เวลา 06.00 – 07.00 น.
FM 99.5 สวท.ขอนแก่น
โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น
ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ 088-1195454
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

บันทึกรายการโดย สวท.ขอนแก่น เฟซบุ๊ค
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุงสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ประชาสัมพันธ์: 043-236-204 ห้องส่ง :043- 236-726

ใส่ความเห็น