ผลการประกวดภาพถ่าย “ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน” ปี 2560

0
1686

                         นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนขอนแก่นดินแดนดอกคูนเสียงแคน ทางเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน” ปี 2560

                         ผลการประกวดภาพถ่าย “ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน” ปี 2560 จังหวัดขอนแก่น รางวัลที่ 1 นายชมชนม์ จรทะผาผลการประกวดภาพถ่าย “ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน” ปี 2560 จังหวัดขอนแก่น รางวัลที่ 2 น.ส.ธัญญรัตน์ ศิริหนองบัวรางวัลที่ 3 นายประยนต์ ช่างเกวียนผลการประกวดภาพถ่าย “ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน” ปี 2560 จังหวัดขอนแก่น รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นายประยนต์ ช่างเกวียน นายเศกสรร กลางหล้า และนายโกวิทย์ ทับบุญ

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น