ร้านค้าโชห่วยจะอยู่รอดได้อย่างไร? ในยุคที่ร้านค้ายักษ์ใหญ่กระจายตัวทุกพื้นที่

0
254

ร้านค้าโชห่วยจะอยู่รอดได้อย่างไร? ในยุคที่ร้านค้ายักษ์ใหญ่กระจายตัวทุกพื้นที่

แล้วโครงการ “โชห่วยชุมชน” จะช่วยได้ไหม?

ฟังกันชัดๆ จาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

www.facebook.com/199376937531248/posts/315668322568775/

และความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการโชห่วย
www.facebook.com/199376937531248/posts/316044209197853/

ทีมงาน Admin กลาง

ใส่ความเห็น