ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยา เรื่อง “พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน”

0
236

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ฉบับที่ 2 (157/2561)
เรื่อง “พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน”

เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันนี้ (11 ส.ค. 61) พายุดีเปรสชันมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 21.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.2 องศาตะวันออก หรือ ทางตะวันออกของเกาะไหหลำ ประเทศจีน พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อน เข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ยังมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง

    ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งสัปดาห์โดยในช่วง วันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม

    จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำใ ห้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทาง การเกษตร

    จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป

    (หมายเหตุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น และชัยภูมิ)

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 05.00 น.
(ลงชื่อ) ชลาลัย แจ่มผล
(นางสาวชลาลัย แจ่มผล)
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ส่วนพยากรณ์อากาศ
โทร 043-468224 โทรสาร 043-468086
สำเนาถูกต้อง
กู้เกียรติ สูญราช
(นายกู้เกียรติ สูญราช)
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ/เวรพยากรณ์อากาศ

downloader 

ใส่ความเห็น