นายกรัฐมนตรี ชี้แจงการใช้มาตรา 44 แต่งตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา

0
277

นายกรัฐมนตรียืนยันแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างรอบคอบโปร่งใส วอนสังคมเปิดใจกว้างอย่าเชื่อมโยงให้เสียหาย ย้ำไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ข้าราชการเมืองพัทยาส่งข้อมูลให้เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) เนื่องจากเกรงว่าสังคมอาจได้รับความเสียหาย จากกรณีการแต่งตั้งนายสนธยา คุณปลื้ม ให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา ว่า 

รัฐบาลต้องการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเมืองพัทยาและ จ.ชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งของอีอีซี จึงได้แต่งตั้งให้นายสนธยาฯ ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่และมีประสบการณ์มาก โดยยืนยันว่าไม่ใช่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใด ๆ ระหว่าง คสช.กับตระกูลคุณปลื้ม พร้อมทั้งขอให้สังคมเปิดใจกว้าง อย่ามีอคติ เชื่อมโยงให้เกิดความเสียหา

นอกจากนี้ การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาได้พิจารณาจากคุณสมบัติของนายสนธยาอย่างรอบคอบ โดยนายสนธยามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

ส่วนการที่นายสมชาย คุณปลื้ม บิดาของนายสนธยา ถูกพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เมืองพัทยาเป็นเหตุส่วนตัวของนายสมชาย ซึ่งไม่ใช่การกระทำและไม่เกี่ยวข้องกับนายสนธยาแต่อย่างใด

การตั้งประเด็นเช่นนี้จึงเป็นการมุ่งโจมตีโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอันสมควร และอาจเข้าข่ายเป็นการกล่าวหาหรือใส่ความได้ แทนที่จะให้กำลังใจในการทำงานเพื่อความเจริญของประเทศ

อย่างไรก็ตาม พี่น้องประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา เพราะรัฐบาลคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยมุ่งขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเด็ดขาด

 

ใส่ความเห็น