ขอนแก่นประชุมหัวหน้าส่วนราชการเน้นย้ำการทำงานสนองนโยบายของรัฐบาล

0
516

วันนี้ (28 ก.ย. 2561) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2561

โดยก่อนวาระการประชุมมีพิธีมอบมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่เกษียณอายุราชการในปีนี้โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นด้วยจากนั้นก็มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นในการประกวด รางวัล ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับประเทศ

ซึ่งปีนี้จังหวัดขอนแก่นได้หลายรางวัลหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถถีต้นแบบระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท ได้แก่
1. บ้านเซินเหนือ ม.2 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน
2. บ้านหัวฝาย ม.2 ต.ปอแดง อ.ชนบท

หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดีเด่นระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่
1. บ้านหนองบัวน้อย อ.พล
2. บ้านดงบัง อ.ดงเมืองแอม
3. บ้านวังคูณ อ.หนองสองห้อง

รางวัลหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
1 บ้านป่าเหลื่อม อ.เมือง
2. บ้านดง อ.อุบลรัตน์
3. บ้านหัวบึง อ.น้ำพอง
4.บ้านป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง
5. บ้านละหว้า อ.บ้านไผ่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ได้ทำงานร่วมกับผู้เกษียนอายุราชการ และเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการได้ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาล

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น