รายงานอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 16 เมษายน 61

0
529

สำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น ขอสรุปรายงานผลข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ดังนี้
1. วันที่ 6 (16 เมษายน 2561 )
1) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน……..10………ครั้ง
2) มีผู้บาดเจ็บ จำนวน……..10………คน (ชาย….7…คน/หญิง….3….คน)
3) มีผู้เสียชีวิต จำนวน……….-………คน (ชาย….-…คน/หญิง…..-….คน)

2. สะสม 6 วัน (ระหว่างวันที่ 11 – 16 เมษายน 2561)
1) มีอุบัติเหตุสะสม จำนวน………64……….ครั้ง
2) มีผู้บาดเจ็บสะสม จำนวน………63……….คน (ชาย…47….คน/หญิง….16…..คน)
3) มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน………..7……….คน (ชาย…..7…..คน/หญิง……-……คน)

3. มีอุบัติเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอ ของวันที่ 6 (16 เมษายน 2561)
1) อำเภอชุมแพ…1…ครั้ง
2)อำเภอซำสูง…1…ครั้ง
3) อำเภอบ้านฝาง…1…ครั้ง
4) อำเภอมัญจาคีรี…1…ครั้ง
5)อำเภอหนองสองห้อง…1…ครั้ง
6) อำเภอหนองเรือ…1…ครั้ง
7) อำเภออุบลรัตน์…1…ครั้ง
8) อำเภอเขาสวนกวาง…1…ครั้ง
9) อำเภอเมืองขอนแก่น…1…ครั้ง
10)อำเภอแวงใหญ่…1…ครั้ง

4. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ ของวันที่ 6 (16 เมษายน 2561)
– เมาสุรา (5) , ไม่สวมหมวกนิรภัย (4) , ขับรถเร็วเกินกำหนด (1) , ตัดหน้ากระชั้นชิด (3) , มีสิ่งกีดขวางบนถนน (1) , ทัศนวิสัยไม่ดี (1)
– ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ มอเตอร์ไซด์ (8) , รถปิคอัพ (1) , อื่นๆ (1)
– เป็นถนนใน อบต./หมู่บ้าน (5) , ถนนกรมทางหลวง (3) , ถนนกรมทางหลวงชนบท (1) , ถนนในเมือง (เทศบาล) (1)
– เป็นทางตรง (7) , ทางแยก (1) , ทางโค้ง (2)

5. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต ของวันที่ 6 (16 เมษายน 2561)

   

ใส่ความเห็น