พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

0
364

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

———————————————————————————————-
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
———————————————————————————————-

พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลักษณะอากาศทั่วไปอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้

ลักษณะอากาศทั่วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ หนองบัวลำภู อุดรธานนี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร มหาสารคาม และขอนแก่น

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะนี้

จังหวัด พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้ คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ) พยากรณ์ฝน

(ร้อยละ)

สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 23 20
เลย มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 23 20
อุดรธานี มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 23 20
หนองคาย และบึงกาฬ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 23 20
กาฬสินธุ์ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 22 10
สกลนคร มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

32 21 20
นครพนม มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

33 21 10
ชัยภูมิ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 24 30
หนองบัวลำภู มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 21 20
มหาสารคาม มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

34 22 20

นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

ใส่ความเห็น