รองอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมประชุมพิจารณาจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย

0
483

                         วันนี้ ( 5 พฤษภาคม2560 ) เวลา 10.00 น ที่สำนักงานธนารักษณ์พื้นที่ขอนแก่น นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม ประชุมฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือในการดำเนินการออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เดิม) เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ร่วมด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนคราขอนแก่น นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นางสาววชารี เจริญสัมฤทธิ์ ผู้เชียวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนจากภาคประชาชน

                         กรมธนารักษ์ได้จัดทำโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ โดยทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เดิม) ) เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาขอนแก่นเป็น Smart City พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะเป็น Land Mark ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น.และลงนาม MOU ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น