ดอกเฟื่องฟ้า

0
432

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP : ดอกเฟื่องฟ้า
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ : ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด : ดอกเฟื่องฟ้าประดิษฐ์จัดเป็นกระถาง มีความสวยงามคล้ายกับของจริง เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ตำบลกุดเค้า

ใส่ความเห็น