ปีนี้ 2560 ขอนแก่น จัดปีที่ 39 ยกระดับนานาชาติปีที่ 5 เปลี่ยนชื่อการจัดงานไหมเป็นงานเทศกาลไหมสู่สากล ฯ

0
541

                         วันนี้ ( 9 พฤษภาคม 2560 ) เวลา 13.00-15.00 น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดขอนแก่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/ 2560 จัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2560 งานไหมฯปี 2560 เปลี่ยนชื่องานเป็น งานเทศกาลไหมสากล วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทศกาลงานไหมฯ ปี 2560 ใช้นางรำ 120,000 คนปีนี้เป็นปี ที่ 39 ยกระดับสูนานาชาติ ปีที่ 5 เลยเป็นเป็นงานเทศกาลไหมสากล ฯ ปรับโดมแอร์จำหน่ายผ้าไหมของกลุ่มอนุภาคลุ่มนำ้โขง ให้ใหญ่เป็น 2 เท่าของปี 2559 สินค้าผ้าไหมจากจีนเพิ่มบูทจำหน่าย ที่เพิ่มเติมคือการประกวดลูกทุ่ง CONTEST ชิงถ้วยพระราชทาน มอบหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบ

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น