พาณิชย์ขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Smart Changes for SME 4.0

0
485

    วันนี้ (วันที่ 26 มีนาคม 2561) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Smart Changes for SME 4.0 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและจังหวัด กาฬสินธุ์ พร้อมชูเป้าหมายหลักเพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจสู่ระดับโลก โดยกลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด4 ปี (ปี2557-ปี2560)ภายใต้วิสัยทัศน์ เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น