ข่าวประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

0
502

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จะประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ มีดังนี้
1.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน และอื่น ๆ

โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 16 สิงหาคม 2560 และผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 เลขที่ 152 หมู่ที่ 3 ต.สำราญ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 043-306833 ในวันและเวลาราชการ

ใส่ความเห็น