ดอกมะลิ

0
400

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP : ดอกมะลิ
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ : ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด : ดอกมะลิประดิษฐ์จัดเป็นกระถาง มีความสวยงามคล้ายกับของจริง เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ตำบลกุดเค้า

ใส่ความเห็น