กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยว ตลาดสินค้าและพัฒนากลุ่มจังหวัด

0
569

                         วันที่ 15 พ.ค.2560 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมแก่นขวัย ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปี 2560 โดยมี 4 จังหวัดร่วมสัมมนาได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด จัดระหว่างวันที่ 15 -18 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดภูเก็ต การสัมมนาศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยว ตลาดสินค้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานครั้งนี้จำนวน 40 คนจาก 4 จังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ผู้นำภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการ โอท็อป SMEs โดยวันแรกจะมีการสัมมนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจากนั้นจะเดินทางไปดูงานการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จังหวัดภูเก็ต

ใส่ความเห็น