กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

0
497

กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันนี้ (26 ก.ย. 61) ที่ โรงแรม ขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้เชี่ยวชาญจากกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่นร่วมงานและมีสื่อมวลชนทุกสาขาจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนฉบับนี้จะเป็นบรรทัดฐานทางจริยธรรมและเป็นมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนให้พี่น้องสื่อมวลชนทั่วประเทศใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติร่วมกันตามแนวทางที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ เพราะสื่อมวลชนทั้งหลายมีความสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน สู่ความเข้มแข็งสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งจะต้องมีสื่อมวลชนคอยทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นภาพของสังคม รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการดำเนินกฎหมายในระยะเร่งด่วนให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนชุดนี้ เพื่อให้ได้กฎหมายที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

นำไปสู่การยกร่างกฎหมายที่สมบูรณ์ต่อไป สำหรับการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้มีนายเทพชัย หว่อง นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีย์ อนุกรรมการร่าง พรบ.และพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น