นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นระบุระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT คาดว่าเป้าหมาย ปี 2561 น่าจะเริ่มต้นทำโครงการได้ เกิดจากความร่วมมือของคนในจังหวัดขอนแก่นในการแก้ไขปัญหาจราจร

0
499

                         นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT คาดว่าเป้าหมาย ต้นปี 2561 น่าจะเริ่มต้นทำโครงการได้ เกิดจากความร่วมมือของคนในจังหวัดขอนแก่นในการแก้ไขปัญหาจราจร”ระบบขนส่งมวลชน LRT” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคนในจังหวัดขอนแก่นในการแก้ไขปัญหาจราจร จากในอดีตเทศบาลนครขอนแก่นได้ศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองเป็นระบบ BRT เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของเมือง แต่ติดขัดด้านงบประมาณในการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลเมืองเก่า และ เทศบาลตำบลสำราญ โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (Khon Kaen Transit System CO.,Ltd.) ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT ความคืบหน้า คาดว่าเป้าหมาย ปี 2561 เริ่มต้นทำโครงการได้ให้สัมภาษณ์ “จอโลกเศรษฐกิจ” ช่อง 3 กับนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ซึ่งประชาชนทุกท่านที่สนใจ สามารถติดตามรับชมการออกอากาศได้ในรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วง “จอโลกเศรษฐกิจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น