ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา-กันยายน

0
289

ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น          ประจำเดือนกันยายน 2561

ลำดับ สรุปประเด็นร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือ ผลการดำเนินงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 เรื่อง ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มคนเร่ร่อน บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 มีกลุ่มคนเร่รอนจับกลุ่มมั่วสุมกันเป็นจำนวนมาก และมีการดื่มสุรา ส่งเสียงดังรบกวน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ ผู้ร้อง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานอำเภอเมืองขอนแก่น ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานผลจากอำเภอเมืองขอนแก่น สรุปว่า ได้ขอความร่วมมือไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีกลุ่มคนเร่ร่อนจับกลุ่มกันในอาคารผู้โดยสาร  72 ปี สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จริง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครขอนแก่น ได้ไปแจ้งให้กลุ่มคนเร่ร่อนดังกล่าวออกจากพื้นที่และจากการสอบปากคำพยานที่พักอาศัยใกล้เคียงกับอาคารดังกล่าว ปัจจุบันไม่พบกลุ่มบุคคลเร่ร่อนดังกล่าวอีก

2 เรื่อง ขอความช่วยเหลือ กรณีถนนชำรุด

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับได้รับเรื่องร้องเรียน    ร้องทุกข์ จากประชาชน แจ้งว่า บริเวณถนนบ้านหนองกุง – ศิลา ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนที่สัญจรไป – มา ได้รับความเดือดร้อน

    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานอำเภอเมืองขอนแก่น ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกรณีดังกล่าว

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานผลจากอำเภอเมืองขอนแก่น สรุปว่า เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงขอความร่วมมือไปยังเทศบาลเมืองศิลา ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ถนนมีสภาพชำรุดตามที่ร้องเรียนจริง ในเบื้องต้นเทศบาลเมืองศิลา ได้แก้ไขปัญหา โดยได้ทำการซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี และอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ทั้งนี้ ได้เตรียมเสนอโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวเพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศิลาแล้ว

 

ใส่ความเห็น