ประวัติจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี

0
2180

ประวัติจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์   อดีตนายกรัฐมนตรี

                          จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเป็นที่มาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่เขียนขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

                          จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2451 ที่บ้านปากคลองตลาด ตำบลพาหุรัด จังหวัดพระนคร (กทม.) มาเรียนระดับประถมที่จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นไปศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม กรุงเทพฯ และเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายร้อยทหารบก ชีวิตราชการ ได้รับพระราชทานยศสูงสุดเป็นจอมพลทหารบก จอมพลทหารอากาศ จอมพลทหารเรือ และพลตำรวจเอก และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 11 ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2502 – 8 ธันวาคม 2506 และ จนถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2506 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ รวมอายุได้ 55 ปี นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง

                          อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำพิธีเททองหล่อรูปปั้นขนาดสูงกว่าตัวจริงเล็กน้อย ที่วัดพรพรหม สุวรรณสามัคคี กรุงเทพมหานคร แท่นยืนสูง 2 เมตร แต่งเครื่องแบบราชองครักษ์ (เต็มยศ) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2526 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์และท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ภริยาได้นำอัฐิของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาบรรจุไว้ในแท่นฐานที่ตั้งอนุสาวรีย์ด้วย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2527

                          ทุก ๆ ปี ในวันที่ 8 ธันวาคม จังหวัดขอนแก่นจะทำพิธีวางพวงมาลาแด่จอมพลสฤษดิ์ ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณในสวนรัชดานุสรณ์ติดกับถนนประชาสโมสร โดยมีพี่น้องประชาชน สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา สมาคม ชมรม องค์กร ข้าราชการ ร่วมพิธี

                          บทบาทของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดขอนแก่น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น มาร่างและเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อปี 2504

                          จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้นำคนแรก ที่ตระหนักถึงปัญหาของความด้อยพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้านทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยังกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคฯ ด้วย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตั้งตนเองเป็นประธานคณะกรรมการฯ

                          ระยะแรกปักหลักทำงานร่างแผนฯ บริเวณบึงแก่นนคร โดยกางเต้นทหารพักแรมรวมกับคณะผู้วางแผน ต่อมาภายหลังจึงได้สร้างบ้านพักรับรองที่บริเวณบึงทุ่งสร้าง เพื่อเป็นสถานที่ทำงานคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นที่พักแรมในช่วงที่มาตรวจราชการด้วย ซึ่งปัจจุบันบ้านพักหลังดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นยังคงอนุรักษ์ไว้ และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้

                          และเพื่อรำลึกถึง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดขอนแก่น จึงมีการอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตั้งอยู่บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง ใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

                          และจากนั้นเรื่อยมา ในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวัน อสัญกรรม ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จังหวัดขอนแก่น จึงจัดพิธีคารวะและรำลึกถึงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ฯ สวนรัชดานุสรณ์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

( รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด 1,115,351.42 บาท โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 921,753.42 บาท และนำเงินรายได้จากการจัดงานเทศกาลไหมฯ ขอนแก่น สมทบอีกจำนวน 193,608 บาท )

ภาพจาก th.wikipedia.org

ใส่ความเห็น