ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 25 ธันวาคม 2560

0
552

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

เวลา ภารกิจ สถานที่
09.00 น. สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเตรียมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยระดับภาค ที่ 10 โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธาน ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
09.00 น. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สังคมไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธาน ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
09.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดงานธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมฯ แก้ไขปัญหาขยะ โรงแรม ไอโฮเทล
09.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น ห้องแกนภูมิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
10.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัด เป็นประธานประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ
13.00 น. สำนักงานพุทธศาสนาฯ จัดพิธีแถลงข่าว และเวทีเรียนรู้สวดมนต์ข้ามปี 2561 “เสริมสร้างปัญญา ลดปัญหาอบายมุขลดอุบัติเหตุ” จ.ขอนแก่น โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน พระมหาธาตุแก่นนครฯ วัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
13.30 น. จังหวัดขอนแก่นจัดเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ศาลาผูกเสี่ยว สนามหญ้า ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ครั้งที่ 21 โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธาน ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมจนท.อปท. และ จนท.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
18.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดสวนเรือนแสง สวนสาธารณะประตูเมือง

 

ใส่ความเห็น