ททท. ขอนแก่นจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ “อีสานแซ่บนัว Cool Lsan จากวิถีถิ่นสู่วิถีเทรนด์”

0
301

ททท. สำนักงานจังหวัดขอนแก่นจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ “อีสานแซ่บนัว Cool Lsan จากวิถีถิ่นสู่วิถีเทรนด์” พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ สื่อมวลชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากส่วนกลางที่ร่วมคณะคาราวานรถยนต์ “อีสานแซ่บนัว Cool Lsan จากวิถีถิ่นสู่วิถีเทรนด์” พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นและสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่โรงแรม อวานีขอนแก่นโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานรวมทั้ง ภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

ด้วยในงานมีการโชว์การแสดงศิลปะหมอลำจากคณะหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ และการเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคอีสานและกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางแผนงานโครงการรวมทั้งการโปรโมท การท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2562

โดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหลักการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด เป็นเมืองรองในการท่องเที่ยวโดยเน้นการท่องเที่ยวจาดเมืองเข้าไปยังชุมชนมากขึ้นซึ่งทุกภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมกัน

นอกจากนั้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่นยังได้มีการเปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี 2560 ที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นรับโจทย์และเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่น โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ขอนแก่น 3.8 ล้านคน ในปี 2560 วางเป้าหมายมีนักท่องเที่ยว 5 ล้านคนซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สรุปนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นในปี 2560 มีจำนวน 4,983,299 คน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น