พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

0
333

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

———————————————————————————————-
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
———————————————————————————————-

พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (ออกคำพยากรณ์เมื่อเวลา 01.00 น.)

    บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมีฝนตกหนักบางแห่ง

    ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า เกิดขึ้นในระยะนี้

จังหวัด พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้ คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ) พยากรณ์ฝน

(ร้อยละ)

สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

36 25 30
เลย มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

35 24 40
อุดรธานี มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

36 26 30
หนองคาย และบึงกาฬ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

36 27 40
กาฬสินธุ์ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

36 26 40
สกลนคร มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

36 25 50
นครพนม มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

37 24 60
ชัยภูมิ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

36 25 30
หนองบัวลำภู มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

35 25 40
มหาสารคาม มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

37 25 30

นายศุภกฤต โคตรเวียง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

ใส่ความเห็น