รมว.กระทรวงพาณิชย์ดูงานโครงการปลุกไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

0
438

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดูงานโครงการปลุกไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.กระทรวงพาณิชย์ นำคณะดูโครงการปลุกไม้ยืนต้นมีมูลค่า ช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานราก ใช้เป็นทรัพย์ค้ำประกันธนาคารที่แปลงไม้ยืนต้นของวนพรรณฟาร์ม ของนายปรีชา หงอกสิมมา เกษตรกรบ้านท่าลี่ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ

พร้อมนำประชาชนชาวหนองเรือปลูกไม้ยืนต้นพืชเศรษฐกิจของชาวบ้านที่โรงเรียนต้นไม้บ้านท่าลี่ ด้วย โครงการดังกล่าวเป็น ชุมชนไม้มีค่า ตามนโยบายของรัฐบาลถือ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความความสุข รวมทั้งแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจก เป็นแหล่งชุมชนที่เป็น ถือว่า ธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ และกำลังพัฒนาสู่การเป็นชุมชนไม้มีค่าที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ต้นไม้และเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนอื่น ๆ

การปลูกไม้ยืนต้นพืชเศรษฐกิจของชาวบ้านโดยไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินของผู้ถือครองและประชาชนเป็นทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ก่อนหน้านี้ไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินจะไม่ได้รับการประเมินในการให้สินเชื่อจะ ใช้เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นพื้นที่เท่านั้น

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างการรับรู้และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ทางธุรกิจ 2561 มีการใช้งานตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาคือการชี้แนะว่า ไม้ยืนต้นใช้เป็นหลักทางธุรกิจได้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น