เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่

0
405

เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่

ขอบคุณ ทีมงาน คุณเกื้อกูล เพ็ชรสันทัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุข ที่ให้ความไว้วางใจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

สร้างเครือข่าย Smart อสม. ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เบื้องต้นหารือเพื่อให้ สนง.ปชส.ขอนแก่น จัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลากร สาธารณสุข และ อสม. ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั้ง ๒๖ อำเภอของขอนแก่น จำนวน 32,000 คน

เนื้อหาหลักสูตรคือ

๑. การสร้างเครือข่าย Digital และการเป็น Admin Page
๒. การเขียนสคริปข่าวในรูปแบบ Picpost
๓. เทคนิคการถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ
๔. ความรู้ด้าน พรบ.คอมพิวเตอร์ (Do and Don’t)

เพื่อสร้าง Smart อสม. ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ผ่าน Socail Media

๑ แก้ข่าวร้าย
๒ กระจายข่าวดี
๓ ทำดีเป็นไอดอล
๔ ป้อนข้อมูลย้อนกลับ
๔ ตอบ-รับ คำถาม
๕ ติดตาม-ขยายผลงานรัฐบาล

สอดรับกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ ลดควาเหลื่อมล้ำ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ใส่ความเห็น