จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

0
312

    วันที่ 13 มี.ค. 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นการประชุมรอบหัวหน้าส่วนราชการ จากการที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA )จำนวน 33 หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นดังนั้นจึงจำเป็นที่หน่วยงานภูมิภาคทุกหน่วยจะได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประสานงานของส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัดขอนแก่นจำนวน 60 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานนำแนวทางไปปฏิบัติจริงได้และนำความรู้ไปปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของจังหวัด โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ITA มาให้ความรู้โดยเฉพาะ

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น