วช. บูรณาการงานวิจัย หนุน “ชุมชนไม้มีค่า” สู่การสร้างอาชีพที่มั่นคง

0
286

วช. บูรณาการงานวิจัย หนุน “ชุมชนไม้มีค่า” สู่การสร้างอาชีพที่มั่นคง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บูรณาการทำงานโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า” ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ช่วยประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน สนับสนุนปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า 26 ล้านไร่ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของชาติ สู่การสร้างอาชีพที่มั่นคง

www.facebook.com/cabinetofthailand/videos/2131006013827991/

ทีมงาน Admin กลาง

ใส่ความเห็น