พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

0
321

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

—————————————————————————————————————————————
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
—————————————————————————————————————————————

พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้

    ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอุณหภูมิลดต่ำลงเล็กน้อยกับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จังหวัดขอนแก่น และชัยภูม

    ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ท่าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดต่ำลงและมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

 

จังหวัด

 

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้

คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)  

พยากรณ์ฝน (ร้อยละ)

สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

32 21 10
เลย มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอุณหภูมิลดต่ำลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

33 19 0
อุดรธานี มีฝนเล็กน้อยกับมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

32 20 0
หนองคาย และบึงกาฬ มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอุณหภูมิลดต่ำลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

32 21 0
กาฬสินธุ์ มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอุณหภูมิลดต่ำลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

32 21 0
สกลนคร มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอุณหภูมิลดต่ำลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

33 20 0
นครพนม มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอุณหภูมิลดต่ำลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

32 18 0
ชัยภูมิ มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

33 22 10
หนองบัวลำภู มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอุณหภูมิลดต่ำลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

31 21 0
มหาสารคาม มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอุณหภูมิลดต่ำลงเล็กน้อย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

34 22 0

นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

  

ใส่ความเห็น