ขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าวในพิธีเปิด โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4

0
361

ขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าวในพิธีเปิด โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4

“อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
📌 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น