ประชาชนชาวขอนแก่นที่เข้าหลักเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ มียอดลงทะเบียนล่าสุด 357,764 ราย

0
643

ใส่ความเห็น