โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศการประกวดราคาขายรถจักรยานยนต์

0
606

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศการประกวดราคาขายรถจักรยานยนต์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาขายพัสดุเก่า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 33 รายการ

โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น. ในวันเวลาราชการ

และผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คลังพัสดุเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 15.00 น. เป็นต้นไป สอบถามทางโทรศัพท์ 043446151

ศาลจังหวัดขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ด้วยศาลจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน

โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาได้ วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ หอประชุมศาลจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ

และผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนคลัง (งานพัสดุ) ศาลจังหวัดขอนแก่น อาคารศาลจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – วันที่ 24 สิงหาคม 2560  สอบถามทางโทรศัพท์ 0432366034 ต่อ 1120 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ด้วยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการสอบราคา รายละเอียดการจัดสรรวงเงินงบประมาณหมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยกำหนดยื่นซองและรับซองสอบราคา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุด สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 เป็นต้นไป

และผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043224605 ในวันเวลาราชการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)มีความประสงค์จะต้องปิดการการจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสาท่อเมนประปาและทดสอบแรงดันภายในเส้นท่องานก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้านทีสเปช ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 14.00 น. โดยประมาณ โดยประมาณ มีผลกระทบให้บริเวณ หมู่บ้านพวงเพชร 1 หมู่บ้านเกษมทรัพย์ และบ้านโนนตุ่ม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล จนกว่าจะดำเนินการแล้วสำเร็จ                             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกและหวังว่าจะได้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับทราบเพื่อทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคต่อไปด้วย

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่งานลูกค้าสัมพันธ์ โทร 043224022 , 043221218 กด 0 ในวันเวลาราชการ

จังหวัดขอนแก่นประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่นทั้งสองหลัง(หลังเก่าและหลังใหม่)

ด้วยจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานจังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร ภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่นทั้งสองหลัง(หลังเก่าหลังใหม่) และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ราคากลาง 1,654,219.68 บาท

โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาได้ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันเวลาราชการ

และผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 – วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  สอบถามทางโทรศัพท์ 04-3236882 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง ประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการการจัดเสียงตามสายพร้อมเดินสายไฟ

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมเดินสายไฟ 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลกุด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท

โดยกำหนดยื่นซองประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ในวันเวลาราชการ

และผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ 1200 บาท ได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศาลาจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3   ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2560 – วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์ 043-237441 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยแนะสังเกตสัญลักษณ์ก่อนรับบริการทางรังสี

ด้วยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นการยกระดับการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย แนะประชาชนโปรดสังเกตสัญลักษณ์สถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้รังสีอย่างถูกต้องจาก ปส. ก่อนเข้ารับบริการเพื่อให้มั่นใจปลอดภัยจากรังสีตามมาตรฐานสากล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 25967600 ต่อ 1521

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง ประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการเทลาลานคอนกรีตพร้อมจัดสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมจัดสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท

โดยกำหนดยื่นซองประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ในวันเวลาราชการ

ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ 1200 บาท ได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศาลาจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3   ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2560 – วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์ 043-237441 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง ประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการซื้อเครื่องครัวเพื่อชุมชน

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการซื้อเครื่องครัวเพื่อชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท

โดยกำหนดยื่นซองประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ในวันเวลาราชการ

ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ 600 บาท ได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศาลาจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3   ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2560 – วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์ 043-237441 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง ประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการปักเสาแนวเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์และปลูกหญ้าหญ้าสนามฟุตบอล

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการปักเสาแนวเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์และปลูกสนามฟุตบอล หมู่ที่ 7 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท

โดยกำหนดยื่นซองประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ในวันเวลาราชการ

ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศาลาจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3   ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2560 – วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์ 043-237441 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพองประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการก่อสร้างประตูโขงวัดสุนันทาวาส

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการก่อสร้างประตูโขงวัดสุนันทาวาสบ้านกุดกว้าง  หมู่ที่ 8 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท

โดยกำหนดยื่นซองประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (อาคารหลังเก่า) ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ในวันเวลาราชการ

ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ 1200 บาท ได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ศาลาจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3   ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2560 – วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์ 043-237441 ในวันเวลาราชการ

ใส่ความเห็น