ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2560

0
767

                          ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2560

                          วันที่(18 พฤษภาคม 2560) เวลา 16.39 น.นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ บนพื้นที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง พื้นที่ 40 ไร่ เพื่อ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราบงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้พันธุ์ไม้จำนวน 4,000 กล้า

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น