บทความล่าสุด

อำเภอบ้านไผ่จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การจัดเวทีที่ 2

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ ประธานการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน การจัดเวทีครั้งที่ 2 ซึ่งจะต้องดำเนินการในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม-10เมษายน 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯระดับตำบลและชุมชน จำนวน 120 คน ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ ในการนี้ นางสาวสุภา บวรพาณิชย์ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ ร่วมชี้แจงในครั้งนี้

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 22 มีนาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นเข้าพบ ผวจ.ขอนแก่น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.00 น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ห้องแก่นภูมิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุม คกก. ติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค ห้องประชุม ปภ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 13.30 น. สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ตึกใหม่ ชั้น 2) 14.00 น. คณะผู้บริหาร บริษัท CRRC และ บริษัท CDB (รถไฟรางเบา)...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 35 ภาพรวมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขอนแก่นตอบโจทย์รัฐบาล

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 35 ภาพรวมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขอนแก่นตอบโจทย์รัฐบาล พิธีกร นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ ภาพรวมโครงการไทยนิยมยม ยั่งยืน ขอนแก่นตอบโจทย์รัฐบาล     ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขอนแก่นะแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การแก้ปัญหาของประชาชนโดยคำนึงถึงประเทศชาติ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม คนไทยไม่ทิ้งกัน ระดับตำบล 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน 186 ชุมชน การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดขอนแก่นสรุปปัญหาและความต้องการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน...

งานแถลงข่าว การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

กำหนดการงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ สรีระสังขาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิธีบำเพ็ญกุศล 22 - 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีพระราชทานเพลิงศพ 29 มกราคม 2562 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

พยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 21 มี.ค. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันให้ศูนย์ป้องกันจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ---------------------------------------------------------------------------------------------- “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ---------------------------------------------------------------------------------------------- พยากรณ์อากาศประจำวัน พุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ---------------------------------------------------------------------------------------------- ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยล่ะ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และมหาสารคาม สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้ว ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน จึงทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฝ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า จึงขอให้ประชาชนจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า...

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีผลกระทบถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (62/2561) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561)                 ในช่วงวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฝ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และมหาสารคาม ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน จึงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น จึงขอให้ประชาชนจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป (หมายเหตุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 21 มีนาคม 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.ให้สัมภาษณ์ รายการ "อีสานวันนี้" เรื่อง การเตรียมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระโสภณวิสุทธิคุณ วิ. (กลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ห้องส่ง สทท. จ.ขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น 09.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำคัดค้านและข้อคิดเห็นโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 10.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหา เรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากรถบรรทุกถมดิน ห้องศูนย์ปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) 13.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองการศึกษา จ.ขอนแก่น ห้องพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น 13.30...

พรุ่งนี้ เตรียมรับชม รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 35 ภาพรวมโครงการไทยนิยมยม ยั่งยืน ขอนแก่นตอบโจทย์รัฐบาล

พรุ่งนี้ เตรียมรับชม รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 35 ภาพรวมโครงการไทยนิยมยม ยั่งยืน ขอนแก่นตอบโจทย์รัฐบาล พิธีกร นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ ภาพรวมโครงการไทยนิยมยม ยั่งยืน ขอนแก่นตอบโจทย์รัฐบาล     ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขอนแก่นะแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การแก้ปัญหาของประชาชนโดยคำนึงถึงประเทศชาติ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม คนไทยไม่ทิ้งกัน ระดับตำบล 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน 186 ชุมชน การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล...
video

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

    วันที่ 19 มีนาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานในการเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี 2561 ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีหนึ่งที่มีในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นศุภวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นขอแสดงความยินดี แด่ นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

#ยินดีหอการค้าขอนแก่นได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ 📌สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นขอแสดงความยินดี แด่ นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 🎡🎠📢ในด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมของจังหวัด เมื่อปี พศ. 2558 แต่ในห้วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคต จึงได้รับพระราชทานในปีนี้