บทความล่าสุด

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ ขอนแก่น วันนี้ (19 ก.ย. 61) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานเปิดการสัมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ชาวขอนแก่นร่วมสัมมนา กว่า 2,800 คน สำหรับโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างให้ข้าราชการและประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นมีการบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ...

นายกฯ ห่วงใยปัญหาอนามัยประชาชน สั่งจัดระเบียบการให้อาหารนกทุกพื้นที่

นายกฯ ห่วงใยปัญหาอนามัยประชาชน สั่งจัดระเบียบการให้อาหารนกทุกพื้นที่ หลังมีข้อร้องเรียนมาก ชี้หวั่นกระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยวด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรุงเทพมหานคร จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะและวัด หรือแม้แต่พื้นที่ส่วนบุคคลแต่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง หลังได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าหลายแห่งปล่อยปละละเลย มีการให้อาหารนกเป็นประจำ จนจำนวนนกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความรำคาญ และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค "นายกฯ กำชับให้ทุกหน่วยทุกพื้นที่ไปหาวิธีแก้ไขให้เกิดความสะอาดอย่างเร่งด่วน โดยจะต้องไม่ทำร้ายสัตว์ แต่เน้นขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกอย่างเด็ดขาด เพื่อลดจำนวนนกในแต่ละจุดลง หากอยู่ในพื้นที่วัดขอให้กำหนดบริเวณให้อาหารในวงจำกัด เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับคนทั่วไป โดยได้ยกตัวอย่างกรณีท่าเรือวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.ที่มีการให้อาหารนกจำนวนมาก โดยไม่สนใจป้ายห้าม ทำให้ผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือใช้บริการท่าเรือต้องปิดจมูกปิดปากเพื่อป้องกันเชื้อโรค ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากเชื้อโรคที่มากับนกด้วย"

ฝันที่เป็นจริง..กฎหมายขายฝาก!

จบตำนานสัญญาทาส ..รัฐบาลยืนหยัด เคียงคู่กับประชาชน ออกกฎหมาย พ.ร.บ.ขายฝาก ให้ความเป็นธรรม คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือประชาชนรอดพ้นความเสี่ยงที่ดินหลุดมือไปเป็นของกลุ่มนายทุนปล่อยเงินกู้ 👉 www.facebook.com/199376937531248/posts/308076916661249/ 📋 ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 อนุมัติร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญ กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนจากสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรม โดยกำหนดบทนิยามเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝาก กำหนดหน้าที่และอำนาจของเจ้าพนักงานที่ดิน และกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับความสมบูรณ์ของสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทำไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 📋 1. กำหนดบทนิยามของคำว่า “ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม” “ที่อยู่อาศัย” และ “รัฐมนตรี” เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 2. กำหนดให้การขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ต้องใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ กำหนดให้การทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัยจะต้องได้รับการตรวจสอบเนื้อหาของสัญญาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหากมีข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขายฝากในภายหลัง...
video

รายการ PR.KHONKAEN EP 61 จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House)

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 61 จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House) ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตและการทำการเกษตรแปลงใหญ่ พิธีกร นางสาวกานต์ชนก อาจศรี ผู้ร่วมรายการ ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ จังหวัดขอนแก่นเปิดโรงคัดเลือกบรรจุพืชผักผลไม้( Packing House) ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตและการทำการเกษตรแปลงใหญ่     รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดโนนเขวาโมเดล ต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ บ.โนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ เทสโก้โลตัส ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต กระทรวงฯ ได้เน้นย้ำเป็นรูปธรรม โดยมีการนำแนวทางการดำเนินงานในรูป แบบของประชารัฐ มาใช้ในทุกพื้นที่...

พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ————————————————————————————————————————————— “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ————————————————————————————————————————————— พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (ออกคําพยากรณ์เมื่อเวลา 01.00 น.)     บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และชัยภูม     ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอล ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปก คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ฝนที่ตกสะสม...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 กันยายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 กันยายน 2561  เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. จังหวัดขอนแก่น จัดนิทรรศการตามรอยพ่อ 234++ “ศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 09.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดงานเผยแพร่ผลงานด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง อาคารอเนกประสงค์ แดน 1 เรือนจำกลางขอนแก่น 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.กล่าวต้อนรับพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลขอนแก่น 13.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุม คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดขอนแก่น ห้องแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 14.00 น. ผู้จัดโครงการอบรมโค้ชกีฬาบาสเกตบอล มูลนิธิ ASA Foundation  เข้าพบ ดร.สมศักดิ์...

เหล่ากาชาดขอนแก่นมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ที่เป็นคนดีในสังคม

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ที่เป็นคนดีในสังคม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 18 ก.ย.2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 25661 โดยจะมีการมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในอำเภอบ้านฝางโดย มอบให้กับ นางตุ่น แก้วดวงดี ชาวบ้านหนองแวง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง ซึ่งผู้ที่รับมอบบ้านเป็นบุคคลที่ทำการคัดเลือกจากทางเหล่ากาชาดขอนแก่น ว่าเป็นบุคคลที่ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่เป็นคนดีของสังคม สำหรับโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ ได้ทำการสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีมี่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจัดสร้างให้กับผู้ยากไร้ทั้ง 26 อำเภอจำนวน 26 โดยมีการมอบให้ผู้ยากไร้ในปีนี้หลายหลังแล้ว สำหรับ การก่อสร้างได้สร้างตามแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณหลังละ 100,090 บาทเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์โดยค่าแรงและแรงงานเป็นการบูรณาการของชาวบ้านในพื้นที่เสียสละแรงกายช่วยกันสร้างและชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจำนวนหนึ่งด้วยเพื่อเติมความสุขให้กับครอบครัวของผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นคนดีในสังคมต่อไป   ...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จัดเวทีสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จัดเวทีสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน มอบรางวัลสร้างแรงจูงใจผู้ทำงานขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงาน องค์กรและผู้ทำงานขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายที่ร่วมแสดงนิทรรศการความสำเร็จ ด้านการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน พร้อมการลงนามความร่วมมือ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น...

ขอนแก่นคัดเลือกชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สัมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตั้งชื่อลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นการประชุมครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความงดงาม มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาของชาวขอนแก่น เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จังหวัดจึงมีคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน โดยออกเป็นประกาศจังหวัดเชิญชวนผู้สนใจส่งลายชื่อผ้าเข้าประกวด ในลายผ้าประกอบด้วย 7 ลายคือ ลายแคน ดอกคูน พานบายศรี ลายขอ ลายโคม บักจับหรือหมากจับ ลายกง โดยเสนอชื่อก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินชื่อลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่นเลือก...

พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ————————————————————————————————————————————— “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ————————————————————————————————————————————— พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ลักษณะอากาศทั่วไป     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝน ตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่น เลย อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ หนองบัวลำภู และมหาสารคาม     สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (18 ก.ย. 61) พายุดีเปรสชัน “มังคุด” (MANGKHUT) บริเวณ ประเทศจีนตอนใต้ มีศูนย์กลางบริเวณเมืองคุนหมิง ประเทศจีน หรือที่ละติจูด 25.0...