บทความล่าสุด

กำหนดกิจกรรมการประกวดประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561

กำหนดกิจกรรมการประกวดประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เวลา กำหนดการ เวลา 07.00 – 08.30 น   เวลา 08.30 - 09.00 น   เวลา 09.00 - 11.00 น                                                            -  จัดนิทรรศการผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ...

พรุ่งนี้ เตรียมรับชม รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 48 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561ของจังหวัดขอนแก่น

พรุ่งนี้ เตรียมรับชม รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 48 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561ของจังหวัดขอนแก่น พิธีกร นายนาวิน รินทา ผู้ร่วมรายการ นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561ของจังหวัดขอนแก่น     นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ความพร้อมโครงการ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น (กธจ.) เพื่อติดตามผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและยุทธศาตร์ การพัฒนาจังหวัดปี 2561 ของจังหวัดขอนแก่น ผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี2561 ของจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด แบ่งโซนอย่างไร 26 อำเภอ การติดตามโครงการไทยนิยมยันขอนแก่น ผลการสอดส่อง ภาพรวมเกิน 80...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานประกวด To Be Number One  และบรรยายสรุป ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ  ขอนแก่น 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก. เป็นประธาน ประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ห้องพระธาตุขามแกก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 14.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผวจ.ขก. เป็นประธาน ประชุมติดตามกำกับดูแลคุณภาพ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ห้องแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ————————————————————————————————————————————— “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ————————————————————————————————————————————— พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ลักษณะอากาศทั่วไป     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่และฝนตกหนักบาง พื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และหนองบัวลำภู     สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับมี ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกับมี ฝนตกหนักบางพื้นที่   จังหวัด   พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.45 น. นายสันติ เหล่าบุณสเงี่ยม รอง ผวจ.ขก.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด โรงแรมอวานี ขอนแก่น 09.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบาย โครงการรู้เท่าทันสื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดขอนแก่น โรงแรมลาวิลล่า ขอนแก่น 11.30 น. นายสันติ เหล่าบุณสเงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกลไกสนับสนุนระดับจังหวัดตามโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ 13.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครขอนแก่น  

พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ————————————————————————————————————————————— “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ————————————————————————————————————————————— พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้     ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม     ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมี ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้   จังหวัด   พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้ คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)   พยากรณ์ฝน (ร้อยละ) สูงสุด ต่ำสุด ขอนแก่น มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 35  26 20 เลย มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้...

รัฐบาลเตือนแรงงานต่างด้าวเร่งพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตทำงานทุกขั้นตอนภายใน 30 มิ.ย.นี้ ย้ำหากพ้นกำหนดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทั้งตัวแรงงานและนายจ้าง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบรายงานความคืบหน้าการพิสูจน์สัญชาติ การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ระยะที่ 2 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จทั่วประเทศ โดยล่าสุดแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้รับการพิสูจน์สัญชาติครบถ้วนแล้ว ส่วนกัมพูชายังคงเหลือที่ต้องเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติอีก 22,770 คน และลาว 5,614 คน ส่วนการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ตรวจลงตราวีซ่า และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ระยะที่ 2 นั้น มีแรงงานที่คงเหลือจะต้องเข้าศูนย์ฯ อีกประมาณ 59,000 คน “นายกฯ ขอบคุณทางการเมียนมาและนายจ้างของแรงงานต่างด้าวเมียนมาที่ได้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแล้วเสร็จก่อนกำหนดที่ตั้งไว้ และขอความร่วมมือส่วนที่เหลือให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งการพิสูจน์สัญชาติและขั้นตอนอื่น ๆ เพราะเหลือเวลาอีกเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทั้งตัวแรงงานเองและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยรวม” นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าไม่ควรรีรอจนถึงวันสุดท้ายเพราะอาจไม่ทันเวลาหรือไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรหากมีผู้ไปติดต่อจำนวนมาก...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 18 มิถุนายน 2561  เวลา ภารกิจ สถานที่ 11.30 น. นายสันติ เหล่าบุณสเงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณฯ ปี 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมอวานีขอนแก่น 13.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องงการแรงงานของสถานประกอบการ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 13.30 น. นายสันติ เหล่าบุณสเงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/61 ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)