บทความล่าสุด

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยและผู้พิการ โรงพยาบาลสิรินธร อ.บ้านแฮด 10.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัด ขก.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บังคับบัญชาและสมาชิก อส. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมทหารราบที่ 8 13.30 น. จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายสากล/การก่อเหตุร้ายภายในประเทศ หรือแผนเผชิญเหตุ ห้องแก่นภูมิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) 18.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นตาล ตลาดต้นตาล

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน ฝ่ายปกครอง ห้องมงกุฎเพชร ชั้น2 โรงแรมโฆษะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษาตามโครงการ ทุนการศึกษาฟินิคซฯ เพื่อชุมชน ครั้งที่ 18

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมฟินิคซฯ บริษัทเอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด(มหาชน) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาฟินิคซ ฯ เพื่อชุมชน ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่เยาวชนรอบโรงงานที่มีภูมิลำเนาในตำบลกุดน้ำใส ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง และตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท รวม 202 ทุน เป็นเงินกว่า 662,00 บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาต่อเนื่อง มอบให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ระดับประถมศึกษาทุนละ 1,000 บาท...
video

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเร่งขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืนสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (17 ก.พ. 61) ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่ได้รับนโยบายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หมายถึง การแก้ปัญหาของประชาชนโดยคำนึงถึงประเทศชาติ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม คนไทยไม่ทิ้งกัน สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดมี จำนวน 85 คน คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอ จำนวน 26 อำเภอ รวม 825...

จังหวัดขอนแก่นสนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้าตรวจค้นเรือนจำพล เพื่อตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายจังหวัด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

    วันที่17 ก.พ.2561 เวลา 05.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้นเรือนจำพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีกำลัง ตำรวจ ทหาร ปกครอง ปปส.ภาค 4 จำนวนกว่า 100 นาย เข้าตรวจค้นเพื่อสุ่มตรวจหา ยาเสพติด โทรศัพท์มือถือและสิ่งผิดกฎหมาย โดยการจู่โจม ครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ภายใน เรือนจำ ซึ่งเป็นมาตรการด้านการปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฏหมาย ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็น วาระของจังหวัดขอนแก่นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว     ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล...

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิด งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานมหกรรม แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ จัด ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีการมอบใบประกาศให้กับหมอพื้นบ้านด้วย สำหรับการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ นำเสนอองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ในงานมีการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือที่เราเรียกกันว่าศาสตร์ หรือปราชญ์ชาวบ้านมารรวมไว้ในจุดเดียว การจัดงานครั้งนี้มีการนำมาแสดงและให้บริการกับผู้ที่รักษ์สุขภาพและผู้ที่รักในความเป็นภูมิปัญญาประจำถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาธิบำบัด,กัวซา...

จังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่อำเภอบ้านฝาง

วันนี้ (16 ก.พ. 61) นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านสว่างสิริพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยงานนี้มีส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นไปออกบูทหลายร้อยหน่วยงานเพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตอำเภอบ้านฝาง และอำเภอใกล้เคียง ในงานมีการมอบถุงยังชีพให้ผู้เดือดร้อนยากไร้ มอบชุดนักเรียน มอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. 4 - 01 มีแจกพันธุ์ไม้ แนะนำอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การให้ความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน ให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนสุนัขป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าของดี...